2017 CHART

Jan-2018
JAN U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04.00 PM 06.00 PM 08.00 PM 11.05 PM 05.05 AM
1 23  31 27  23  
02 18  07 62  60  55
03 32  75 59  64  18
04 65  07 37  89  15
05 48  87 33  81  31
06 55  86 91  67  90
07 45  09  01 30  27
08 01  73 14 06  91
09 81  59 05 89  44
10 35 20 70 26  91
11 14 15 14 62  76
12 56 92 45 34  91
13 16 51 43  40  65
14 06 96  72 02  25
15 49 69  48 43   21
16 49r  56  94  74  02 
17 01  68  74  34  67 
18 90  69 96  50  53 
19 08 81  55 65  26 
20 41 66  39  48  58 
21 57  90  29  60  01 
22 91  59  50  06  97 
23 13 39  42  50  46 
24 43  96 59  12  30 
25 27  28  08  82  58 
26 80 53  22  31  12 
27 72  92  83  96  56 
28 25  20  99  21  93 
29 51  66  77  30  82 
30 83  73  87  92  42 
31          

FEB-2018.
Feb U.K SUPER FARIDABAD GAZIYABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:00 PM 08:00 PM 11:05 PM 05.05AM
01 38  66  30  56   
02 38r  44  47  14  42 
03 36  82  03  67  65 
04 86  03  41  01  82 
05 75  11  48  54  95 
06 50  37  19  43  64 
07 26  77  28  39  18 
08 30  47  75  75  33 
09 30r  36  03  74  46 
10 11  77  03r  09  72 
11 89  15  71  03  73 
12 69  95  23  95  62 
13 01  89  71  23  12 
14 13  82  02  40  68 
15 63  45  70  63  99 
16 70  11  09  20  61 
17 34  90  51  75  46 
18 03  33  77  33  48 
19 100  70  27  08  84 
20 25  36  56  68  55 
21 45  56  08  09  61 
22 09  93  18  48  90 
23 13  10  98  36  82 
24 13r  04  86  83  18 
25 71  66  46  08  49 
26 55  58  70  71  98 
27 36  89  85  77  41 
28         59 

March-2018.
Mar U.K SUPER FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:05 PM 08:05 PM 11:05 PM 05.05AM
01 57  19  100  44   
02 39  69  86  12  71 
03 82  72  95  66  70 
04 81  15  56  59  93 
05 33  42  11  99  89 
06 78  36  35  27  84 
07 84  76  15  82  76 
08 19  87  100  72  44 
09 68  30 49  75  98 
10 70  57  87  27  49 
11 10  18  53  17  40 
12 23  48  27  87  92 
13 67  79  45  23  27 
14 76  35  97  17  07 
15 50  20  18  47  03 
16 80  95  83  100  96 
17 59  18  83r  93  43 
18 17  86  25  81  24 
19 27  12  16  02  47 
20 61  31  54  51  18 
21 55  94  66  89  17 
22 23  62  51  50  72 
23 07  54  54  80  33 
24 12  52  71  15  59 
25 57  51  13  77  67 
26 35  47  52  22  56 
27 76  70  46  35  15 
28 43  70r  02  06  59 
29 58  19  31  81  36 
30 42  58  10  53  14 
31          
April -2018.
APR U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:10 PM 07:10 PM 11:15 PM 05.05AM
01 22  60  16  77   
02 68  97  91  96  33 
03 63  51  21  60  47 
04 17  87  94  24  10 
05 85  20  81  58  18 
06 62  78  100  40  50 
07 17  73  83  85  04 
08 31  89  23  14  83 
09 11  56  23r  23  08 
10 67  85  94  36  73 
11 60  68  92  14  35 
12 19  41  86  21  99 
13 69  06  22  71  04 
14 13  05  58  87  95 
15 72  81  23  06  22 
16 97  61  76  99  89 
17 17  05  16  45  22 
18 80  16  41  07  19 
19 39  28  95  69  58 
20 61  04  92  95  56 
21 26  57  32  19  92 
22 52  26  31  62  65 
23 30  97  28  44  50 
24 81  96  36  98  28 
25 21  71  79  42  91 
26 87  11  52  100  23 
27 17  49  71  97  28 
28 25  43  32  85  35 
29 56  03  93  19  100 
30         89 
31          

MAY -2018.
MAY     U.K   SUPER    FARIDABAAD     GAZIABAAD     GALI          DISAWAR
2018     TIME          TIME          TIME     TIME              TIME
DATE  04:05 PM        06:15 PM        07:15 PM  11:15 AM             05.05AM
01 41  54  74  37   
02 87  49  14  89  93 
03 15  47  20  69  10 
04 86  47r  40  08  01 
05 96  33  20  17  27 
06 05  84  48  77  08 
07 35  31  54  60  72 
08 35r  68  82  84  01 
09 22  61  70  29  42 
10   13  04  57  61 
11   33  14  94  42 
12 99  45  30  52  31 
13 85  69  56  36  36 
14 07  38  22  13  34 
15 55  14  31  73  17 
16 63  06 91  51  40 
17 14  53  13  70  37 
18 54  45  46  52  18 
19 72  16  66  81  80 
20 46  49  03  78  27 
21 62  99  34  85  32 
22 13  75  06  94  60 
23 63  37  76  57  89 
24 35  75  99  59  27 
25 77  33  87  70  43 
26 57  69  49  63  73 
27 02  07  80  52  85 
28 33  60  85  69  07 
29 38  10  75  66  62 
30 21  44  09  77  60 
31         91 

JUNE -2018.
JUNE U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01  51  03  82  73  
02  33  19  83  53  40
03  41  81  24  42  99
04  59  49  11  92  21
05  45  96  32  98  82
06  24  58  12  13  66
07  18  71  17  98  62
08  41  12  99  19  58
09  29  78  42  93  93
10  84  46  99  43  57
11  16  45  39  69  91
12  69  28  16  88  68
13  09  40  51  24  93
14 11   09  80  39  32
15  79  42  02  64  23
16  01  06  47  64r  35
17    08  06  24  74
18  58  21  85  03 84
19  22  80  50  21  91
20  85  87  96  90  72
21  30  98  74  50  57
22  17  80  32  37  37
23  96  48  40  67  08
24  30  96  87  53  93
25  60  01  44  67  13
26  21  94  80  04  55
27 18  84  23  94  43
28 31   62  66  42  08
29 50  09  59  88  87
30          74
JULY -2018.
JULY U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01  79  29  05  50  
02  18  50  61  95  29
03  27  19  01  81  22
04  78  52  86  54  01
05  18  40  76  96  05
06  14  64  59  02 63 
07  35  91  48  60  56
08  75  27  17  99  86
09  25  27r  32  57  65
10  41  68  81  62  02
11  25  68r  50  11  81
12  61  38  47  48  99
13  29  60  20  47  43
14  57  28  42  44  59
15  30  65  48  70  16
16  52  40  13  56  68
17  100  44  04  85  11
18  23  54  02  24  86
19  53  24  94  02  36
20  61  65  17  97  82
21  11  35  60  30  84
22  90 83   96  40  42
23  58  91  70  92  13
24  24  43  53  35  16
25  75  50  89  61  87
26  25  71  89r  35  43
27  33  42  31  90  04
28  17  24  97  38  66
29  37  71  71  57  09
30  97  91  61  65  06
31          83
AUGEST - 2018
AUGEST U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01 41  54  79  21   
02 67  97  29  95  57 
03 31  75  13   95r  66 
04 32  16  89  96  63 
05 62  98  70  16  43 
06 03  83  05  30  10 
07 12  39  97  29  46 
08 16  77  10  74  02 
09 56  63   76   74r  30 
10 08  79  49  14  53 
11 40  74  95  72  60 
12 44  62  78  67  87 
13 99  33  52  96  37 
14 09  11  41  45  26 
15 16  92  54  97  30 
16 37  55  88  92  87 
17 58  94  11  70  14 
18 40  39  53  64  55 
19 25  77  96  17  21 
20 60  96  73  14  46 
21 58  72  20  13  54 
22 28  14  60  50  57 
23 83  90  22  09  17 
24 71  69  39  20  52 
25 81  12  06  20r  47 
26 29  25  44  30  12 
27 49  84  72  44  23 
28 84  70  17  64  11 
29 52  72  68  22  49 
30 47  11  67  57  73 
31         83 

SEPTEMBER -2018.
SEP  U.K SUPER   FARIDABAAD   GAZIABAAD   GALI  DISAWAR 
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01  54  53  77  70  
02  99  81  37  18  100
03  10  65  65  79  71
04  100  45  09  85  67
05  33  52  58  73  27
06  53  29  45  29  67
07  80  04  51  93  87
08  22  73  85  62  21
09  27  14  12  49  55
10  61  28  08  08  71
11  15  07  10  95  31
12  56  10   41  46  14
13  43  25  04  06  29
14  57  04  47  38  46
15  06  94  95  78  29
16  58  07  24  90  37
17  28  100  80  49  96
18  27  58  21  29  83
19  77  77  60  60  14
20          48
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

OCTOBER -2018.
OCT U.K SUPER FARIDABAD GHAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:00 PM 08:00 PM 11:00 PM 05.05AM
1          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

NOVEMBER -2018.
NOV UK.SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:00 PM 07:05 PM 11:05 PM 05.05AM
1          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
DECEMBER -2018.
DEC U.K SUPER FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:00 PM 08:00 PM 11:00 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31 ** ** ** ** **