2017 CHART

Jan-2018
JAN U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04.00 PM 06.00 PM 08.00 PM 11.05 PM 05.05 AM
1 23  31 27  23  
02 18  07 62  60  55
03 32  75 59  64  18
04 65  07 37  89  15
05 48  87 33  81  31
06 55  86 91  67  90
07 45  09  01 30  27
08 01  73 14 06  91
09 81  59 05 89  44
10 35 20 70 26  91
11 14 15 14 62  76
12 56 92 45 34  91
13 16 51 43  40  65
14 06 96  72 02  25
15 49 69  48 43   21
16 49r  56  94  74  02 
17          
18          
19          
20 XX        
21 XX        
22 XX        
23 XX        
24 XX        
25 XX        
26 XX        
27 XX        
28 XX        
29 XX        
30 XX        
31 **        

FEB-2018.
Feb ADD CHART FD GAZIYABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 08:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 11:20 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          

March-2018.
Mar ADD CHART faridabad GAziabaad gali DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 08:00 PM 06:20 PM 07:20 PM 11:15 pM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
April -2018.
APR ADD CHART FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 08:00 PM 06:20 PM 07:10 PM 11:30 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

MAY -2018.
MAY ADD CHART FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE   06:30 PM 07:20 PM 11:45 AM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

JUNE -2018.
JUNE ADD CHART FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 08:00 PM 06:30 PM 07:30 PM 11:45 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
JULY -2018.
JULY ADD CHART FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 08:00 PM 06:30 PM 07:30 PM 11:45 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
AUGEST - 2018
AUGEST ADD CHART FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 08:00 PM 06:30 PM 07:30 PM 11:45 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

SEPTEMBER -2018.
SEP ADD CHART FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 08:00 PM 06:30 PM 07:40 PM 11:45 PM 05.05AM
1          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

OCTOBER -2018.
OCT U.K SUPER FARIDABAD GHAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:00 PM 08:00 PM 11:00 PM 05.05AM
1          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

NOVEMBER -2018.
NOV UK.SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:00 PM 07:05 PM 11:05 PM 05.05AM
1          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
DECEMBER -2018.
DEC U.K SUPER FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR
2018 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:00 PM 08:00 PM 11:00 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31 ** ** ** ** **