Jan-2019
JAN U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04.00 PM 06.00 PM 08.00 PM 11.05 PM 05.05 AM
01  39  07  22  08  
02  72  54  49  94  43
03  36  88  18  29  34
04  28  48  21  86  62
05  03  63  83  31  09
06 100     15  76  05  89
07  62  89  33  84  71
08  36  77  79  61  86
09  82  55  88  12  01
10  41  68  62  75  71
11  66  74  36  59  07
12  19  39  98  63  74
13  14  66  41  58  52
14  75  31  26 100        74
15  27  16   60  13  67
16  91  33  16  77  14
17  91r  37  25  01  37
18  44  03  88  03  89
19  54  87  67  69  94
20  84  26  10  33  71
21  14  68  55  32  51
22  43  12  32  62  94
23  13  91  30  45  73
24  63  63  97  70  78
25  38  14  91  31  68
26  43  03  64  90  24
27  69  90  40  23  36
28  13  92  72  03  64
29  31  52  91  77  12
30  21  19  59  59  69
31          86

FEB-2019.
Feb U.K SUPER FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:00 PM 08:00 PM 11:05 PM 05.05AM
01 29  41  15  97   
02 65  55  25  65  89 
03 56  06  24  21  14  
04 30  88  27  85  85 
05 70  19  85  89  23 
06 17  97  93  51  53 
07 43  20  49  07  06 
08 10  18  69  96  41 
09 15  26  21  58  01 
10 05  100  24  24  31 
11 52  54  38  43  80 
12 48  89  54  79  91 
13 36  05  20  69  94 
14 19  92  10  61  40 
15 36  08  92  22  06 
16 09  38  79   22r  65 
17 91  15   32  66  08 
18 05  60  79  85  54 
19 50  93  22  28  78 
20 25  76  87   28r  70 
21  23   52  65  58  65 
22  17   79  49  72  69 
23 96  37  38   07  55 
24 100  33  05  22  94 
25 33  67  45  55  48 
26 21  22  01  37  51 
27 35  15  63  39  32 
28         71 

March-2019.
Mar U.K SUPER FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 08:10 PM 11:15 PM 05.05AM
01 52  27  11  25   
02 34  49  30  37  52 
03 24  40  66  45  17 
04 76  26  57   45r  66 
05 86  96  26  49  52 
06 37  86  91  46  16 
07 31  54  92  16  93 
08 36  95  44  09  33 
09 44  24  15  02  64 
10 28  91  98  19  90 
11 98  38  82  02  69 
12 12  15  77  13  82 
13 62  46  38  49  83 
14 48  88  73  07  56 
15 61  98  37  08  26 
16 25  19  32  02  53 
17 75  48  43  37  05 
18 14  02  95  65  81 
19 54  26  70  46  32 
20 34  18  81  39  98 
21 84  89  78  38  23 
22 40  81  57  46  96 
23 82  14  50  83  73 
24 54  14r  91    11 
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
April -2019.
APR U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:10 PM 07:10 PM 11:15 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

MAY -2019.
MAY     U.K   SUPER    FARIDABAAD     GAZIABAAD     GALI          DISAWAR
2019     TIME          TIME          TIME     TIME              TIME
DATE  04:05 PM        06:15 PM        07:15 PM  11:15 AM             05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

JUNE -2019.
JUNE U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
JULY -2019.
JULY U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
AUGEST - 2019
AUGEST U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

SEPTEMBER -2019.
SEP  U.K SUPER   FARIDABAAD   GAZIABAAD   GALI  DISAWAR 
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

OCTOBER -2019.
OCT U.K SUPER FARIDABAD GHAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:15 PM 08:15 PM 11:15 PM 05.05AM
1          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

NOVEMBER -2019.
NOV UK.SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 08:15 PM 11:15 PM 05.05AM
1          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
DECEMBER -2019.
DEC  U.K SUPER  FARIDABAD  GAZIABAD  GALI  DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:15 PM 08:00 PM 11:00 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31