Jan-2019
JAN U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04.00 PM 06.00 PM 08.00 PM 11.05 PM 05.05 AM
01  39  07  22  08  
02  72  54  49  94  43
03  36  88  18  29  34
04  28  48  21  86  62
05  03  63  83  31  09
06 100     15  76  05  89
07  62  89  33  84  71
08  36  77  79  61  86
09  82  55  88  12  01
10  41  68  62  75  71
11  66  74  36  59  07
12  19  39  98  63  74
13  14  66  41  58  52
14  75  31  26 100        74
15  27  16  60    67
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

FEB-2019.
Feb U.K SUPER FARIDABAD GAZIYABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:00 PM 08:00 PM 11:05 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          

March-2019.
Mar U.K SUPER FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:05 PM 08:05 PM 11:05 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
April -2019.
APR U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:10 PM 07:10 PM 11:15 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

MAY -2019.
MAY     U.K   SUPER    FARIDABAAD     GAZIABAAD     GALI          DISAWAR
2019     TIME          TIME          TIME     TIME              TIME
DATE  04:05 PM        06:15 PM        07:15 PM  11:15 AM             05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

JUNE -2019.
JUNE U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
JULY -2019.
JULY U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
AUGEST - 2019
AUGEST U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

SEPTEMBER -2019.
SEP  U.K SUPER   FARIDABAAD   GAZIABAAD   GALI  DISAWAR 
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 07:15 PM 11:15 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

OCTOBER -2019.
OCT U.K SUPER FARIDABAD GHAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:15 PM 08:15 PM 11:15 PM 05.05AM
1          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

NOVEMBER -2019.
NOV UK.SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 08:15 PM 11:15 PM 05.05AM
1          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
DECEMBER -2019.
DEC  U.K SUPER  FARIDABAD  GAZIABAD  GALI  DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:15 PM 08:00 PM 11:00 PM 05.05AM
01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31