Jan-2019
JAN U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04.00 PM 06.00 PM 08.00 PM 11.05 PM 05.05 AM
01  39  07  22  08  
02  72  54  49  94  43
03  36  88  18  29  34
04  28  48  21  86  62
05  03  63  83  31  09
06 100     15  76  05  89
07  62  89  33  84  71
08  36  77  79  61  86
09  82  55  88  12  01
10  41  68  62  75  71
11  66  74  36  59  07
12  19  39  98  63  74
13  14  66  41  58  52
14  75  31  26 100        74
15  27  16   60  13  67
16  91  33  16  77  14
17  91r  37  25  01  37
18  44  03  88  03  89
19  54  87  67  69  94
20  84  26  10  33  71
21  14  68  55  32  51
22  43  12  32  62  94
23  13  91  30  45  73
24  63  63  97  70  78
25  38  14  91  31  68
26  43  03  64  90  24
27  69  90  40  23  36
28  13  92  72  03  64
29  31  52  91  77  12
30  21  19  59  59  69
31  XX  XX  XX  XX  86

FEB-2019.
Feb U.K SUPER FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:00 PM 08:00 PM 11:05 PM 05.05AM
01 29  41  15  97   
02 65  55  25  65  89 
03 56  06  24  21  14  
04 30  88  27  85  85 
05 70  19  85  89  23 
06 17  97  93  51  53 
07 43  20  49  07  06 
08 10  18  69  96  41 
09 15  26  21  58  01 
10 05  100  24  24  31 
11 52  54  38  43  80 
12 48  89  54  79  91 
13 36  05  20  69  94 
14 19  92  10  61  40 
15 36  08  92  22  06 
16 09  38  79   22r  65 
17 91  15   32  66  08 
18 05  60  79  85  54 
19 50  93  22  28  78 
20 25  76  87   28r  70 
21  23   52  65  58  65 
22  17   79  49  72  69 
23 96  37  38   07  55 
24 100  33  05  22  94 
25 33  67  45  55  48 
26 21  22  01  37  51 
27 35  15  63  39  32 
28 XX  XX  XX  XX  71 

March-2019.
Mar U.K SUPER FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 08:10 PM 11:15 PM 05.05AM
01 52  27  11  25   
02 34  49  30  37  52 
03 24  40  66  45  17 
04 76  26  57   45r  66 
05 86  96  26  49  52 
06 37  86  91  46  16 
07 31  54  92  16  93 
08 36  95  44  09  33 
09 44  24  15  02  64 
10 28  91  98  19  90 
11 98  38  82  02  69 
12 12  15  77  13  82 
13 62  46  38  49  83 
14 48  88  73  07  56 
15 61  98  37  08  26 
16 25  19  32  02  53 
17 75  48  43  37  05 
18 14  02  95  65  81 
19 54  26  70  46  32 
20 34  18  81  39  98 
21 84  89  78  38  23 
22 40  81  57  46  96 
23 82  14  50  83  73 
24 54  14r  91  70  11 
25 04  72  13   38  70 
26 75  08  34   40  50 
27 88  42  52   70  54 
28 81  51  58   43  33 
29 19  57   10    60  32 
30 99  79  39   44  25 
31 XX  XX  XX  XX  06 
April -2019.
APR U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:10 PM 08:10 PM 11:15 PM 05.05AM
01 30  71  95  18   
02 04  67  85  63  38 
03 55  10  13  89  89 
04 94  76  64  78  08 
05 63  85  41  92  78 
06 25  30  76  06  91 
07 30  69  98  41  15 
08 03  57  37  34  02 
09 25  91  51  76  73 
10 29  73  92   76r  63 
11 86  07  38  63  28 
12 36  23   71  62  30 
13 13  20   50  27  72 
14 09  03  73  42  68 
15 91  17   46  27  88 
16 61  60  44  03  40 
17 31   25  47  14  66 
18  30    19  55  80  33 
19 32   13  97  43  55 
20 02   29  11  84  86 
21  23    59  57  24  17 
22  73    76  45  74  33 
23 05   47  07  78  85 
24 45   01  87  03  66 
25 99   83  83  92  95 
26 10   24  43  29  73 
27 80  85  89  25  98 
28 40  93  55  83  13 
29 20  50  41  11  03 
30 XX  XX  XX  XX  78 
31          XX

MAY -2019.
MAY     U.K   SUPER    FARIDABAAD     GAZIABAAD     GALI          DISAWAR
2019     TIME          TIME          TIME     TIME              TIME
DATE  04:05 PM        06:15 PM        08:15 PM  11:00 PM             05.15AM
01 38  41  31  79   
02 53  92  11  40  14 
03 33  61  82  11  48 
04 31  80  57  77  39 
05  31r  06  08  80  58 
06 16  48  02  48  63 
07 89  44  66  16  36 
08 11  71  55  85  03 
09 91  72  04  99  37 
10 44  77  75  60  20 
11 80  40  15  71  72 
12 30  69  17  09  40 
13 11  68  74  94   53  
14  11r  92  08  74  91 
15 75  34  97  61  72 
16 70  18  06  03  48 
17 23  61  18  68  91 
18 29  34  87  51  46 
19  29r  82  43  09  09 
20 27  75  97  75  35 
21 29  01  27  81  45 
22 57   01r  15   98  33 
23 70  22  82  27  41 
24 51  84  47  28  46 
25 49  46  99  15  71 
26 73  67  84  76  75 
27 20  04  95  44  58 
28 38  99  02  57  17 
29 37  34  56  99  58 
30 47  73  32  96  42 
31 xx  xx  xx  xx  45 

JUNE -2019.
JUNE U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:15 PM 08:15 PM 11:00 PM 05.05AM
01  58  30  06   14  
02  08  32  20  30  70
03  30  30  87  08  61
04  29  29  15     99  02
05  89  18  41  43  80
06  36  35  09  59  38
07  82  19  72  20  47
08  18   95  25  15  02
09  18r  34  11  12  96
10  62  32  19  51  49
11  88  79  74  28  11
12  65  27  44  37  97
13  29  49  35  28  39
14  87  68  78  13  34
15  24  70  59  79  72
16  38  27  59r  54  49
17  62  10  79  75  09
18  12  35  14  77  43
19  11  69  77  88  63
20  09  35  90  51  45
21  58  07  20  65  39
22  28  100  36  33  61
23  30  40  04  40  15
24  17  88  82  25  07
25  16  45  18  94  84
26  86  61  16  63  12
27  52  74  90  05  28
28  89  18  04  25  94
29  87  96  23  89  41
30  xx  xx  xx  xx  83
JULY -2019.
JULY U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:15 PM 08:15 PM 11:00 PM 05.15AM
01  34  99  89  76  
02  39  30  68  56  63
03  10  22  92  73  32
04  23  58  65  39  73
05  85  59  68  59  100
06  05  38  10  92  76
07  47  39  02  10  16
08  53  87  65  57  56
09  34  81  06  88  83
10  04  97  68  28  15
11  90  65  85  48  96
12  40  30  62  02  88
13  71  21  16  23  48
14  30  98  76  99  21
15  45  26  80  99r  31
16  97  06  03  98  39
17  17  78  94  59  12
18  12  06  10  76  78
19  09  64  30  44  26
20  89  13  42  79  22
21  30  14  35  23  52
22  60  42  41  50  100
23  59  71  75  56  85
24  49  90  10  97  50
25  25  95  84  52  22
26  68  18  76  06  60
27  41  67  82  37  76
28  51  42  90  70 12 
29  17  14  98  39  78
30  17r  50  54  67  97
31  xx  xx  xx  xx  48
AUGEST - 2019
AUGEST U.K SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:10 PM 08:05 PM 11:05 PM 05.10AM
01 03  70  81  22   
02 93  18  23  93  10 
03 58  45  71  89  16 
04 09  06  47  61  48 
05 63  77  26  11  56 
06 29  99  41  13  41 
07 77  38  88  88  22 
08 17  41  71  63  43 
09 87  95  15  84  47 
10 44  62  63  100  35 
11 56  31  55  93  34 
12 16   37  43  46  90 
13  67   80  27  04  34 
14 14   64  82  27  41 
15 64  74  37  70  70 
16 20  40  63  96  64 
17 80  98  59  19  43 
18 20  79  27  54  61 
19 17  25  36  89  38  
20 93  68  19  58  83  
21 46  65  32  98  46  
22 25  48  89  18  100 
23 30  42  96  92  47 
24 29  54  52  90  20 
25 34  77  11  40  79 
26 61  59  35    19    82 
27 41  04  66   95   76 
28 22  45  02   03   69 
29 32   08  41  02  59 
30 13   35  27  24  88 
31 xx  xx  xx  xx  23 

SEPTEMBER -2019.
SEP  U.K SUPER   FARIDABAAD   GAZIABAAD   GALI  DISAWAR 
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:05 PM 08:05 PM 11:05 PM 05.05AM
01  52  25  08  96  
02  04  77  75  27  16
03  96  08  91  51  69
04  86  60  88  100  50
05  15  99  100  06  84
06  23  93  73  17  80
07  65  57  56  20  06
08  51  73  52  28  95
09  32  25  05  57  59
10  86  47  69  81  97
11  16  21  77  100  92
12  66  52  56  22  47
13  34  15  64  95  91
14  68  04  53  86  29
15  77  25  58  26  76
16  72  15  04  38  57
17  36  48  26  60  56
18  26  30  20  27  17
19  87  34  34  39  04
20  44  88  14  14  60
21  56  10  03  86  02
22  32  74  71  94  83
23  29  18  74  46  22
24  80  81  06  81  98
25  45  50  76  18  64
26  36  94  29  42  08
27  84  92  89  51  14
28  52  12  80  44  38
29  02  72  43  26  64
30  xx  xx  xx  xx  31
31          xx

OCTOBER -2019.
OCT U.K SUPER FARIDABAD GHAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:10 PM 08:05 PM 11:05 PM 05.05AM
1 79  92  50  55   
02 64  87  99  12  17 
03 24  52  77  40  83 
04 87  44   77r  92  92 
05 31  13  21  69  42 
06 12  66  87  55  69 
07 88  94  48  76  93 
08  88r  13   75  75  31 
09 51  92   74  35  56 
10 49  13   72  78  58 
11 31  84   45  18  45 
12 11  04   53  56   45r 
13 57  53   51  03  98 
14 27  20   19  44  03 
15 72  66   63  92  58 
16 26  74   91  73  25 
17 25   71    28  57  31 
18 60  74   97  11  28 
19 52  47   87  83  95 
20 73  99   83  73  07 
21 93  61   51  60  81 
22 08  89    51r  18  58 
23 24  60   13  06  70 
24 44  54   71  60  35 
25 52  87   95  29  36 
26 33  70   57  44  54 
27 67  11   30  18  63 
28  67r  20   62  48  35 
29 12  84   64  03  60 
30 01  72   51  17  20 
31          

NOVEMBER -2019.
NOV UK.SUPER FARIDABAAD GAZIABAAD GALI DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:05 PM 06:05 PM 08:05 PM 11:05 PM 05.05AM
1  98  21  70  98  
02  95  04  21  71  97
03  77  72  10  27  51
04  72  75  82  56  97
05  19  16  44  94  93
06  12  67  05  80  88
07  13  58  45  44  21
08  35  62  14  02  76
09  -  50  61  52  41
10  96  22  18  16  32
11  57  15  64  86  18
12  50  44  02  04  67
13  62  85  49  14  47
14  38  52  20  57  08
15  19  88  52  04  15
16  56  09  69  51  36
17  88  52  79  82  01
18  08  44  15  42  47
19  97  42  92  32  67
20  22  19  85  08  48
21  71  73  89  87  29
22  66  27  67  30  28
23  61  79  09  37  68
24  63  67  00  66  68r
25  75  53  78  90  20
26  33  70  90  72  38
27  80  05  73  61  36
28  04  19  44  96  96
29  -  18  91  81  68
30  xx  xx  xx  xx  09
31          xx
DECEMBER -2019.
DEC  U.K SUPER  FARIDABAD  GAZIABAD  GALI  DISAWAR
2019 TIME TIME TIME TIME TIME
DATE 04:00 PM 06:15 PM 08:00 PM 11:00 PM 05.05AM
01  -  43  08  40  
02  89  82  66  28  65
03  12  94  09  58  14
04  23  84  30  22  88
05  78  10  90  16  72
06  26  64  01  24  03
07  62  09  04  74  10
08  59  21  63  17  67
09  36  09  89  76  28
10  57  23  44  64  66
11  58  63  82  17  91
12  45  71  62  70  42
13  84  17  30  93  44
14  71  42  75  79  01
15  04  02  70  32  33
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31